top of page

A Hagyományos Kínai Orvoslás Magyarországi Egyesülete 2002-ben alakult, alapítója Prof. Dr. Yu Funian PhD., jelenlegi elnőke Dr. Zhang Qingbin.

 

A Hagyományos Kínai Orvoslás Magyarországi Egyesülete Magyarországon élő hagyományos kínai orvosi szakemberek és magyar akupunktőrök tudományos társasága.

 

Az egyesület célja a hagyományos kínai orvosi szakma magyarországi fejlesztése, a kínai orvoslás és a modern orvostudomány közötti együttműködés elősegítése. Ennek érdekében az egyesület gyógyító, oktató és kutató tevékenységek szervezésében vesz részt.

 

Az egyesület elfogadja a magyar egészségügyi hatóságoknak és a Kínai Népköztársaság magyarországi nagykövetségének fennhatóságát és támogatását, szoros kapcsolatot tart fenn a magyarországi kínai társaságokkal, egyesíti a különböző szakmák képviselőit a hagyományos kínai orvostudomány és kultúra szolgálatában.

Az egyesület tagjai hagyományos kínai orvosok, orvosok és más kapcsolódó egészségügyi szakmák képviselői.

 

Az Egyesület legfőbb szerve a nagygyűlés. A nagygyűlések ülései között az egyesületi tanács az irányító szerv. Az egyesületi tanács köteles az egyesület tagjait tájékoztatni munkájáról. Az egyesületi tanács választja az elnököt, az elnök helyetteseket, a főtitkárt, a főtitkár helyettest és a felelős tanács tagjait. A tanácsülések között a felelős tanácstagok és a főtitkár végzik a tanács munkáját az elnök útmutatásai alapján.

Az egyesület a következő forrásokból fedezi a kiadásait: tagdíjak, adományok és az egyesület bevételei.

Az egyesület rendes tagokból és tiszteletbeli tagokból áll.

Az egyesület rendes tagjai olyan hagyományos kínai orvosok, hagyományos kínai orvoslással foglalkozó orvosok vagy hagyományos kínai orvosláshoz kapcsolódó szakmájú egészségügyi dolgozók, akik a hagyományos kínai orvoslás magyarországi fejlesztésének és elterjesztésének elkötelezettjei.

 

Az egyesület tiszteletbeli tagjai (beleértve a tiszteletbeli tagtársaságokat is) olyan szakmabeli vagy nem szakmabeli személyek vagy társaságok, akik a hagyományos kínai orvosi szakma magyarországi fejlődéséhez rendkívüli módon hozzájárultak, kiváltképp azok akik adományaikkal segítik az egyesület munkáját.

 

Az egyesület rendes tagjainak jogai: választási, választhatósági és képvisleleti jog, az egyesület munkájával kapcsolatok kritikai és javaslattéteteli jog, az egyesület rendezvényein és tevékenységeiben való részvételi jog, az egyesület tudományos anyagaihoz és kapcsolódó információihoz való elsőbbségi jog. Az egyesület rendes tagjainak kötelezettségei: tiszteletben tartják az egyesület szabályait, végrehajtják az egyesület rendelkezéseit, pontosan fizetik a tagdíjat. A tiszteletbeli tagok a választhatósági, a választási és a képviseleti jogon kívül az összes fenti joggal rendelkeznek.

 

Amennyiben be szeretne lépni egyesületünkbe, kérjük töltse le és nyomtassa ki a 

A kitöltött űrlapot küldje el két igazolványképpel együtt Egyesületünk címére:

1077 Budapest, Bethlen Gábor u. 8. I/9.

 

Egyesületünk tagdíja 8000 Ft.

Az éves tagdíj postán fizethető vagy személyesen, Dr Wang Weidi alelnök úrnál.

Ha postán fizet:

a címzett: Hagyományos Kínai Orvoslás Magyarországi Egyesülete

a cím: 1077 Budapest, Bethlen Gábor u. 8. I/9.

Tüntesse fel a postai nyomtatványon hogy „egyesületi tagdíj”!

AZ EGYESÜLET

TAGJAINK

bottom of page