top of page

A Hagyományos Kínai Orvosi Egyesületek Világszövetségének alelnöke, Li Zhenji professzor úr a Semme


2014 szeptember 6-án a Hagyományos Kínai Orvosi Egyesületek Világszövetsége (World Federation of Chinese Medicine Societies – WFCMS) alelnöke és főtitkára Dr. Li Zhenji professzor úr egyesületünk (HKOME) elnökének és a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem (HLJUCM) Magyarországi Tagozata igazgatójának Dr. Yu Funian professzor kíséretében látogatást tett a Semmelweis Egyetemen (SE). A SE rektora, Dr. Széll Ágoston szívélyesen üdvözölte a kínai delegációt, majd a felek tárgyalásokat folytattak a 2014 februárjában Orbán Viktor miniszterelnök úr kínai látogatása alkalmával, a kínai kormánnyal aláírt „a HKO oktató és gyógyító központjának magyarországi létrehozásáról”.

A tárgyalások során Széll Ágoston rektor úr először bemutatta a kínai delegációnak a SE kínai egyetemekkel folytatott együttműködéseit, különös tekintettel a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetemmel (HLJUCM) folytatott közös képzésre és e képzés során felhalmozott tapasztalatokra, melyek jó alapot szolgáltathatnak a jövőbeni munkához. A rektor külön kiemelte, hogy a HLJUCM magyarországi oktatói Dr. Yu Funian professzor úrral az élükön milyen fontos szerepet töltöttek be a HKO oktatásban az elmúlt években. A SE a már meglévő alapjainak köszönheti, hogy a magyar Kormány megbízta a HKO gyógyító-oktató központ létrehozásával. Ezen új együttműködéshez a HKO területén Széll Ágoston rektor úr megkérte a Világszövetség WFCMS vezetőit, hogy nyújtsanak útmutatást az oktatásban szerzett tapasztalataik alapján.

Li Zhenji alelnök úr ezek után bemutatta a SE-nek a Világszövetség munkáját, különös tekintettel az Egészségügyi Világszervezettel (WHO), a Nemzetközi Szabványügyi Szervezettel (ISO) és az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetével (UNESCO) való együttműködésekre, valamint a Világszövetség által készített nemzetközi szabványokra, melyek között a kínai orvoslás terminológiájára (A HKO kínai-angol nemzetközi szabvány terminológiája) és oktatási módszertanára vonatkozók egyaránt megtalálhatóak.

A világszövetség által készített „HKO alapképzések nemzetközi szabványa” már több mint öt éve használatos az Egyesült Államokban, Kanadában, Franciaországban. Ezen országokban működő képzések alapjául szolgál. Li Zhenji professzor úr kiemelte, hogy a Kína és Magyarország miniszterelnökei által aláírt „HKO oktató és gyógyító központ létrehozása Magyarországon” együttműködési pont támogatása érdekében a „HKO alapképzések nemzetközi szabványát” térítésmentesen az egyetem rendelkezésére bocsájtják, hogy azt a magyar feltételeknek megfelelően alkalmazni tudják. A felek megállapodtak abban, hogy ezentúl az új központ létrehozása során felmerülő klinikai és tudományos kérdésekben együttműködnek és folyamatos eszmecserével biztosítják a program sikerét.

Széll Ágoston rektor úr a SE nevében megköszönte Li Zhenji alelnök úrnak a szívélyes támogatást. A rektor úr nagy örömmel fogadta Li Zhenji professzor meghívását a Világszövetség pekingi központjába való látogatásra.

A megbeszélésen részt vettek: a WFCMS főtitkár-helyettese Dr. Xu Chunbo, a WFCMS Engedélyezési és Vizsgáztató Részlegének igazgatóhelyettese Dr. Zheng Yuexian, a HLJUCM Magyarországi Tagozatának kínai igazgatója Dr. Yu Funian professzor úr, a a Heilongjiang Hagyományos Kínai Orvosi Egyetem (HLJUCM) belgyógyászati oktató és kutató intézetének igazgatója Dr. Sun Weizheng professzor úr, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) képviseletében Dr. Popovics Natália, a SE Egészségtudományi Karának dékánja Dr. Nagy Zoltán Zsolt és a SE nemzetközi kapcsolatok igazgatóságának igazgatója Dr. Pop Marcel, illetve a HKOME főtitkár-helyettese Dr. Oravecz Márk.


Egyéb hírek
Archívum
Keresőszavak
Még nincsenek címkék.
bottom of page